Dodací a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dr. M. Horákové 1916, 50401 Nový Bydžov;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 222498772/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate; poskytovatelem platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), která řeší i případné reklamace nebo dotazy k platbám. Úplný kontakt: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267
  • bezhotovostně platební kartou;
  • Essox splátkyprostřednictvím Essox (viz přílohy níže) - zboží si objednejte, v kroku Objednávka zvolte platební metodu Essox. Po dokončení objednávky kliknutím na tlačítko "Zaplatit" budete přesměrováni na web Essoxu, kde si provedete registraci a po schválení úvěru a nastavení splátek následně Essox zboží uhradí a zboží z objednávky vám zašleme

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je/není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Cena za dopravu zboží se liší takto:

  • Celková váha zboží do 31 kg - zasíláme prostřednictvím dopravce PPL. Zboží nesmí být tzv. nadrozměrné, může se u některých typů zboží stát, že váha se vejde do limitu, nicméně rozměry výsledné zásilky přesáhnou rozměry přijatelné pro tohoto dopravce. O takové zásilce Vás budeme ihned informovat a domluvíme se na změně dodání jiným dopravcem (DHL). 
  • Pokud je celková cena vyšší než 3000 Kč a zároveň zásilka odpovídá dopravci PPL, doprava je zdarma.
  • Pokud celková váha přesáhne 31 kg nebo je zboží nadrozměrné (větší rozměry, než povoluje dopravce PPL), bude zboží zasláno prostřednictvím dopravce DHL.

Tyto dodací a platební podmínky jsou platné od 23. 11. 2022

Přílohy